انتشار آگهی تایید قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار و لشت نشاء، لولمان و سنگر
انتشار آگهی تایید قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار و لشت نشاء، لولمان و سنگر
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بدینوسیله اعلام می‌گردد، صحت انتخابات در شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر مورد تایید هیات عالی نظارت استان قرار گرفت.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و بعد از بررسی قانونی شکایات افراد، نتیجه تایید قطعی و نهایی انتخابات این شهرها به پیوست جدول ذیل می‌باشد.

PDF iconفرم ۴۲_شهر رشت.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر کوچصفهان.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر خشک.بیجار.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر لشت نشاء.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر لولمان.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر سنگر.pdf

  • منبع خبر : فرمانداری رشت