تامین اجتماعی گیلان در بیمه زنان خانه دار در رتبه سوم کشور قرار دارد
تامین اجتماعی گیلان در بیمه زنان خانه دار در رتبه سوم کشور قرار دارد
تا پایان سال گذشته قریب به 30 هزار نفر از بانوان گیلانی در زمره بیمه شدگان زنان خانه دار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند .

علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان این خبر اظهار داشت : بر اساس سالنامه آماری منتشره توسط  مرکز فناوری اطلاعات ، آمار و محاسبات سازمان ، استان گیلان از حیث تعداد بیمه شدگان اصلی در رتبه دوازدهم  و از نظر تعداد مستمری بگیران و مجموع افراد تحت پوشش در رتبه یازدهم کشور قرار دارد .

وی افزود : از حیث تعداد بیمه شدگان اجباری در رتبه ۱۴ کشور هستیم که این امر بیانگر نسبت پائین تر سهم شاغلین مشمولین قانون کار به نسبت جمعیت است در حالی که در بیمه های حرف و مشاغل آزاد در رتبه هفتم و حتی بالاتر از ادارات کلی همچون آذربایجان شرقی ، خوزستان و شهرستان های تهران میباشیم .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت بیمه زنان خانه دار یکی از وجوه تمایز و شاخص های مورد استقبال در تامین اجتماعی گیلان محسوب میگردد به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۹ با حدود ۳۰ هزار بیمه شده دراین گروه در بین ادارات کل پس از غرب و شرق تهران و اصفهان در رتبه چهارم قرار داشتیم که از منظر استانی در واقع پس از تهران و اصفهان حائز جایگاه سوم کشور هستیم .

علی حسین نژاد در ادامه با اشاره به اینکه فرایند افزایش جمعیت این گروه در سالجاری بسیار چشمگیر بوده و به ویژه در نیمه دوم سال با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی دختران بالای ۱۸ سال و زنان بسیار دیگری به این جرگه پیوسته اند افزود پیش بینی میکنیم بیمه شدگان زنان خانه دار تحت پوشش تامین اجتماعی استان تا پایان سالجاری با رشدی ۲۰ درصدی به حدود ۳۶ هزار نفر افزایش یابند .

  • منبع خبر : تامین اجتماعی گیلان