افزایش ۵۵۰۰ پرونده مستمری در تامین اجتماعی گیلان طی شش ماهه اول سالجاری
افزایش ۵۵۰۰ پرونده مستمری در تامین اجتماعی گیلان طی شش ماهه اول سالجاری
تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان در شهریورماه امسال از 100 هزار نفر گذشت و این گروه 68 درصد مجموع پرونده های مستمری استان را تشکیل میدهند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه بهره مند شدن از تعهدات بلندمدت با اولویت بازنشستگی یکی از انتظارات تمامی بیمه شدگان در سالهای پرداخت حق بیمه بوده و این بخش بیشترین رقم تعهدات پرداختی سازمان را به خود اختصاص داده است ، افزود : درمان و بازنشستگی دو تعهد شاخص تامین اجتماعی از منظر جامعه است که به نسبت سایر تعهدات بیشتر شناخته شده اند .

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی گیلان در نیمه نخست سالجاری با افزایش ۵۵۰۰ پرونده مستمری در این حوزه از ۸/۳ درصد رشد برخوردار بوده است اذعان داشت : تعداد پرونده های مستمری در این مدت از ۱۴۱۴۷۴ مورد به ۱۴۶۹۲۳ فقره افزایش یافته است که از حیث تعداد با احتساب دو یا چند نفر در مستمری بازماندگان برای برخی پرونده ها ، این امر بیانگر افزایش ۶۰۰۰ نفر با متوسط ماهانه هزار نفر در نیمه نخست سال است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان افزود : از خردادماه سال ۱۳۹۹ بستر لازم جهت ثبت درخواست های بازنشستگی عام بصورت غیرحضوری فراهم شده است و در هجده ماهه اخیر ۶۸۳۲ نفر از این طریق اقدام نموده اند .

علی حسین نژاد همچنین تعداد درخواست های بازنشستگی که از طریق سامانه مربوطه به نشانی es.tamin.ir در آبان ماه امسال دریافت شده است را ۵۸۸ مورد بیان داشته و افزود : تنها در اولین روز از آذرماه امسال تعداد ۷۳ مورد تقاضا در زمینه بازنشستگی در حوزه قوانین عام بصورت غیرحضوری به شعب استان ارجاع گردیده است .

تامین اجتماعی گیلان ماهانه بیش از ۶۲۰ میلیارد تومان تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری به این گروه پرداخت مینماید

  • منبع خبر : سازمان تامین اجتماعی اداره کل گیلان