نیمی از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی توسط سازمان پرداخت می گردد
نیمی از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی توسط سازمان پرداخت می گردد
102500 تومان از مبلغ دویست و پنج هزار تومان قرارداد بیمه تکمیلی مستمری بگیران تامین اجتماعی در دوره جدید ، به ازای هر نفر ، توسط سازمان پرداخت می گردد که این رقم در استان گیلان بیش از 22 میلیارد تومان می باشد .

به گزارش پایگاه خبری رشتستان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، با عنایت به مفاد مصوبه یکصد و سی و دومین جلسه هیات امنای این سازمان ، مبنی بر موافقت با مساعدت به مستمری‌بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان و پیرو دستور اداری صادره در سال گذشته ، نیمی از مبلغ قرارداد بیمه تکمیلی این قشر توسط سازمان تقبل گردید .

براین اساس با توجه به اینکه مبلغ قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ‌آتیه‌سازان حافظ، حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ لغایت ۳۰‏‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، برای هر نفر ماهانه ۲،۰۵۰،۰۰۰ ریال می‌باشد طی دوره مذکور به ازای هر نفر از مشمولین، ماهانه مبلغ ۱،۰۲۵،۰۰۰ ریال توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان‌‎‎ مربوطه، به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردد. از این‌رو از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ لغایت ۳۰‏‏‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ (به مدت یک سال) مبلغ ۱،۰۲۵،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر، بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.

همچنین به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران، حق بیمه عمر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، برای هر نفر ماهانه مبلغ ۲۴۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

مشمولین قراردادهای مذکور عبارتند از مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده‌کلی و مستمری‌بگیران بازمانده، به همراه همسر و یا همسران دائم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان.

براساس قرارداد منعقده، مستمری‌بگیر اصلی می‌تواند در صورت تمایل تمام یا بعضی از افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهد.

مستمری‌بگیران اصلی که طی مدت قرارداد فعلی به عنوان بیمه‌شده جدید ثبت نام می‌نمایند، در صورتی می‌توانند پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند که تمامی افراد تبعی تحت تکفل خود را نیز ثبت نام نموده باشند.

در صورت فوت مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده‌کلی مشمول بیمه تکمیلی درمان، تداوم پوشش بیمه‌ای مذکور برای مستمری‌بگیران بازمانده آنان امکان‌پذیر است.

بر اساس مفاد قرارداد منعقده حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع آن، مستمری‌بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه‌های یادشده قرار نگرفته‌اند، در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کانون‌های بازنشستگی موظفند ضمن اخذ رضایت‌نامه از متقاضیان جدید، فهرست اسامی آنان را به شعب اعلام نمایند. در صورت اضافه‌شدن این‌دسته از افراد، کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی می‌باشد.

مستمری‌بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار می‌گردد و همچنین افراد تبعی که در طول دوره قرارداد، به هر علت تحت پوشش مستمری‌بگیر اصلی قرار می‌گیرند، درصورت تمایل می‌توانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برقراری مستمری و یا تاریخ شروع کفالت (در خصوص افراد تبعی)، با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی مربوطه، نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و احتساب مبلغ مساعدت سازمان در خصوص این‌دسته از مستمری‌بگیران، می‌بایست از ابتدای ماه بعد از برقراری مستمری و یا شروع کفالت صورت پذیرد.

پذیرش انصراف از پوشش بیمه‌های مذکور بر عهده کانون‌های بازنشستگی بوده و کمافی‌السابق کانون‌های یادشده درخصوص برگشت مبالغ کسرشده و جلب رضایت مستمری‌بگیران مسئول و متعهد می‌باشند و می‌بایست فهرست مشخصات این دسته از مستمری‌بگیران را جهت توقف کسر حق بیمه‌های مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام نمایند.

در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مستمری بگیران و افراد تبعی آنها در استان گیلان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشته و از مبلغ ۴۵ میلیارد تومان حق بیمه مربوطه ، نیمی از آن یعنی ۲۲/۵ میلیارد تومان توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

شایان ذکر است علت تغییرات افزایشی در کسورات دوماهه اخیر مستمری بگیران نیز افزایش رقم ۹۱۰۰۰ تومانی قرارداد سال گذشته به ۲۰۵۰۰۰ تومان میباشد که نصف آن ( به ازای هر نفر ) از مستمری کسر میگردد .

  • منبع خبر : تامین اجتماعی گیلان