محفل قرآنی در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود برگزارشد
محفل قرآنی در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود برگزارشد
به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه ، محفل قرانی با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویی در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود برگزار شد.

به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه ، با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی گیلان دو محفل انس قرآنی ، ویژه اعضای هیات علمی  و دانشجویان در خوابگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود برگزار شد.

این محفل انس با تلاوت روح بخش محمد حسین کریمی دانشجوی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده و در خوابگاه دانشجویی برگزار شد.

دکترفردین مهرابیان معاون فرهنگی و دانشجویی گیلان دراین مراسم گفت: قرآن کریم متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست و چنان از ظرفیت کامل و جامعی برخوردار است که می‌تواند تامین کننده تمام نیازهای مادی و معنوی بشریت در مسیر تکامل زندگی سعادتمندانه باشد.

وی قرآن و آیات نورانی آن را سنجشی بسیار قوی برای اعمال هر انسانی دانست و تصریح کرد: قرائت و انس با قرآن زمینه ای است که اعمال خویش را به قرآن عرضه کنیم و قرآن را ملاک ارزیابی اعمال خود قرار دهیم.

در پایان این محفل به ۱۴ نفر از دانشجویان این دانشکده به نیت ۱۴ معصوم هدایایی اهدا شد

  • منبع خبر : پایگاه خبری علوم پزشکی گیلان