ضرورت دلجویی از خبرنگار آسیب دیده در یکی از بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه
ضرورت دلجویی از خبرنگار آسیب دیده در یکی از بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه
اخبار ویژه
دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ابراز تاسف از حادثه پیش آمده برای خبرنگار یکی از رسانه ها، خواستار پیگیری وضعیت درمانی و دلجویی از وی شد.
به گزارش رشتستان  به نقل از وبدا، متن نامه دکتر زالی به شرح زیر است:
خواهر گرامی سرکار خانم کریم
مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه
با توجه به حادثه تلخ پیش آمده در رابطه با یکی از خبرنگاران محترم رسانه سرکار خانم فائزه مومنی که موجب تکدر خاطر شدید اعضای هیات رئیسه دانشگاه شد، لازم است در اسرع وقت مراتب عذر خواهی و پوزش این دانشگاه از ایشان و همچنین جامعه وزین خبری اعلام شود و ضروری است در اسرع وقت برای دعوت و دلجویی از ایشان اقدامات لازم انجام شود.
با توجه به تعامل سازنده و راهبردی بین زحمتکشان خدوم عرصه سلامت و همکاران عزیز در عرصه خبری که ضرورت آن در این روزهای سخت مقابله با کرونا بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، حفظ این رابطه وثیق با اصحاب رسانه واستمرار آن بیش از هر زمان دیگری باید مورد ابرام قرار گیرد.
خواهشمند است با استفاده از همه ظرفیت های اداری در زمینه تعمیق این روابط بیش از هر زمان دیگری اهتمام ورزید.
از آنجایی که در یکی از بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه و تحت نظر رییس بیمارستان خدمات درمانی به ایشان ارائه شده است، ضروری است تا حصول نتیجه قطعی درمان پیگیری های لازم انجام شود.
دکتر علیرضا زالی
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی