تقدیر از برنامه های امور فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق گیلان
تقدیر از برنامه های امور فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق گیلان
تقدیر ویژه از دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و احمد پور محمد دبیر امور فرهنگی این شرکت

  با ارسال نامه ای از سوی حجت الاسلام والمسلمین کاکاوند سرپرست امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر ، ضمن تقدیر ویژه از دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از احمد پور محمد دبیر امور فرهنگی این شرکت بجهت تلاشهای خستگی ناپذیر وی  در راستای فعالیتهای فرهنگی و ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز و ارائه گزارشات و مستندات بموقع در سامانه سحاب وزارت نیروکه باعث  کسب عنوان «شایسته تقدیر ویژه » در ارزیابی فرهنگی سال ۹۸ صنعت برق سراسر کشور شد تشکر بعمل آمد .