بیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است
بیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است
از مجموع ۷۰۰ کیلومتر شبکه گاز طراحی شده در پنج پیمان برای گازرسانی به شهرستان زابل و چهار شهر محمد آباد و زهک و ادیمی و دوست محمد، بیش از ۶۷۰ کیلومتر (116 کیلومتر خط تغذیه و 556 کیلومتر شبکه توزیع) آن توسط شرکت گاز گیلان اجرا و حدود 250 کیلومتر آن گازدار شده است.

به گزارش پایگاه خبری رشتستان به نقل از روابط عمومی گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت در جلسه ستاد غدیر فرمانداری شهرستان زابل به تشریح روند پیشرفت گازرسانی به منطقه سیستان و چالش های موجود پرداخت.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص اجرای عملیات شبکه گذاری گاز در سیستان گفت: از مجموع ۷۰۰ کیلومتر شبکه گاز طراحی شده برای گازرسانی به شهرستان زابل و چهار شهر محمد آباد و زهک و ادیمی و دوست محمد، تاکنون بیش از ۶۷۰ کیلومتر آن توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است.

جمال نیکویی با بیان این مطلب، اظهار داشت: تنها حدود ۳۰ کیلومتر شبکه توزیع در داخل هسته مرکزی شهر زابل باقی مانده است که اجرای آن با توجه به تراکم جمعیت، سختی کار، مشکلات فاضلاب و مجوز های صادره با همکاری و هدایت فرماندار منطقه، شهردار، پلیس راهور و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان در حال انجام است.

وی در ادامه در تشریح وضعیت گازرسانی به شهرهای زهک و ادیمی گفت: در حال حاضر خطوط تغذیه شهر های زهک و ادیمی برای تست آماده است و اگر آب مناسب در لوله های خط تغذیه تزریق شود، می توان در کمتر از دو هفته شهر های ادیمی و زهک را نیز برای گازرسانی آماده کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص گازدار کردن شهر محمدآباد اظهار داشت: کلیه مراحل اجرایی این شهر به اتمام رسیده و خطوط تغذیه تا ایستگاه TBS گازدار شده و ایستگاه و شبکه توزیع نیز آماده گازدار شدن است.

جمال نیکویی همچنین در تشریح وضعیت گازرسانی در شهر دوست محمد، گفت: ۳ کیلومتر خط تغذیه در محور راه روستای پودینه به علت عدم صدور مجوز باقی مانده است که پس از عبور لوله از کانال نیاتک با دستور رئیس قرارگاه و فرماندار زابل در دست اجرا قرار خواهد گرفت و در صورت همکاری لازم در صدور مجوزها، قبل از پایان خردادماه، کار اجرای آن به اتمام می رسد و آماده تست خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد که کلیه عملیات اجرای شبکه توزیع شهر دوست محمد با انجام حدود ۴۲ کیلومتر به اتمام رسیده است و همزمان با تست خط تغذیه، آزمایش نیوماتیک آن هم اجرایی شده و ضمن پیگیری و اجرای ایستگاه TBS، برای گازدار شدن آماده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان با بیان اینکه پرسنل شرکت گاز به همراه پیمانکاران اجرایی پروژه به صورت مستمر و شبانه روزی در حال پیشبرد طرح گازرسانی به منطقه سیستان می باشند، اظهار داشت: تکمیل این طرح ملی نیازمند همراهی بیشتر مسئولین استانی و شهر های مربوطه است.

لازم به توضیح است با اجرای موفقیت آمیز پروژه بند «ق» در گیلان و برخورداری بیش از ۹۸ درصد خانوارهای گیلانی از نعمت گاز طبیعی، در سال ۱۳۹۷ شرکت گاز استان گیلان از سوی شرکت ملی گاز ایران به عنوان استان معین برای گازرسانی به منطقه سیستان، شامل شهرهای زابل، ادیمی، دوست محمد، زهک و محمد آباد انتخاب شد و علیرغم قول های داده شده جهت تقویت چارت سازمانی و نیرو، بدون افزایش نفرات اجرایی، این کار را آغاز و همچنان مصمم به اتمام آن است.

بیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده استبیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده استبیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده استبیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است

  • منبع خبر : گاز گیلان